RTPacific Contact Avis
 
32.05° C
  à Port-au-Prince
Radio Pacific 101.5 fm - En direct
Le Journal Dernière heure Actualité Édito Tribune Société Économie Culture Diaspora Sport rpacific101.5 FM  
× Immobilier Appartements Maisons Locaux commercial Locaux pour Bureau Terrains Véhicules Voitures Camions Tout Terrains Minibus Motos Divers Animaux Articles ménagers Ordinateurs et pièces Équipement électronique Équipement industriel Équipement lourd Diverses études Légal Bijoux et montres Smartphone et tablettes Vêtements Jeux video

Akademi kreyòl ayisyen lanse yon avi rekritman pou nouvo akademisyen

Akademi kreyòl ayisyen lanse yon avi rekritman pou nouvo akademisyenAnademi kreyòl ayisyen ( AKA) louvri yon rejis pou l ka rekrite nouvo akademisyen. Daprè yon nòt AKA pibliye, kandida yo gen jiska 28 mai 2021 pou yo depoze dosye yo.

Akademi kreyol ayisyen (AKA) se yon enstitisyon Leta endepandan. Misyon li se travay pou devlôpman lang kreyol nan sosyete a epi fòmalize ekriti lang kreyòl ayisyen an. AKA fe tout popilasyon an konnen, li louvri rejis enskripsyon li pou kandida akademisyen.

Selon Atik 20 Lwa Kreyasyon Akademi Kreyöl Ayisyen an, pou moun ki vle vin Akademisyen, dwe: i) Ayisyen, fi kou gason; ii) gen 40 lane pou pi piti; iii) ap jwi dwa sivil ak politik li; iv) yon moun ki travay pou pwomosyon lang kreyòl, ki fë rechèch sou lang kreyöl osnon ki pwodui nan lang kreyòl; v) gen disponiblite pou li patisipe nan rankont ak nan misyon Akademi an; vi) gen yon enstitisyon ki enplike nan travay sou lang kreyöl ki pou andose kandidati li.

Pou kandida a jwenn plis enfömasyon sou misyon AKA ak sou wöl Akademisyen yo, li kapab vizite sit Akademi an http:/www.akademikrevol.net kote li ap jwenn Gid rekritman akademisyen, fòmilè enskripsyon akademisyen, lis pyès pou li depoze. Pou plis detay li ka teleföne : 333-0815/3333-0816.

Kandida a ap depoze yon dosye konplè: batistè, pyès idantite, kourikoulòm, kopi diplòm, sètifika, atestasyon, lèt motivasyon, lèt rekòmandasyon, fòmilè enskripsyon, 2 foto ak lis pwodiksyon li fè nan lang kreyöl, nan adrès pwovizwa AKA ki nan ri Babyöl # 31, lokal Fany Villa an fas Leköl Sen Jan Evanjelis ak nan imel AKA ki se enfomasyon@akademikrevol.net

AKA ankouraje fanm yo poze kandidati yo. Selon prensip pou vin gen parite, AKA ap
rekrite plis fanm pase gason.

Dat limit pou kandida vo depoze dosve vo : vandredi 28 me 2021 anvan 3è.
Articles connexes


Afficher plus [5552]